Sass Crash Course

Sass

In deze tutorial zie je onder andere 2 manieren om te compileren: via de command-line en met een uitbreiding in MS Visual Studio Code Live genaamd Live Sass Compiler.

Het gebruik van nesting is in het kader van BEM niet zo gewenst, maar het gebruik van de & bij namen en pseudoclassen daarentegen wel! Zie daarvoor ook http://bla.hosts1.ma-cloud.nl/blog/bem-and-sass-a-perfect-match-andy-barnes-medium/